Anarşik Ne Demek?

Sizlerde Anarşizm Nedir? Anarşik Nedir? Anarşist Nedir? Anarşizm Ne Demek? sorularını arıyorsanız, Anarşizm Nedir sorusunu incelemeye başlayalım.

ANARŞİZM NEDİR

Tarihi Fransız Devrimine kadar uzanan ve tanımında; devletin özgürlükleri kısıtlayan, zengin fakir sınıfında zenginin çıkarlarını koruyup kollayan bir kurum olarak yorumlayan ideolojidir. Bu ideolojinin temsilcilerinden Pyotr Alexeyeviç Kropotkin (1842-1921) anarşiyi şu şekilde açıklar; “…Biz toplumu, geçmiş barbarlık ve zulüm düzenlerinin bize mirası olan yasalarla ya da ister seçilerek ister zorla başa geçmiş egemenlerle yönetilen bir yapı olarak değil, tıpkı âdetler, gelenek görenekler gibi özgürce oluşmuş karşılıklı anlaşma, rıza ilişkilerine dayalı canlı bir organizma olarak görüyoruz…”

SÖZLÜKTE ANLAMI

  1. Siyasal otorite yokluğundan kaynaklanan karışıklık, düzensizlik.
  2. Her türlü yönetimi dışlayan, hiçbir kurala uymayan.
  3. Karışık, düzensiz.

FELSEFE VE PSIKOLOJI OLARAK ANARŞİZM NEDİR

Kurucusu Proudhon, en tanınmış savunucuları da Bakunin, Kropotkin ve Stirner’dir. Tüm kurumlara (ahlak, hukuk, eğitim, din, ekonomi, siyaset, devlet, ordu vs.) ve tüm kurallara (ahlak, din, hukuk, disiplin vs. ) karşıdırlar. Bütün bu kurum ve kuralların yok edilmesi gerektiğini savunurlar. Çünkü insanların bunlara ihtiyacı yoktur. İnsan özünde iyi bir varlıktır ve özgür bırakıldığında daima iyi olanı yapar. Oysa bu kurum ve kurallar insanın özgürlüğünü kısıtlar. Böylelikle insan özünden uzaklaşır ve kötüye yönelir. Yani bu kurum ve kurallar bizi iyiye değil, kötüye yönlendirir. Bu yüzden ortadan kaldırılmalıdır.

TARİH TERİMİ OLARAK ANAŞİZM NEDİR

İnsanların devlet olmaksızın barış içinde ve adil bir düzende yaşayabileceklerini savunan, bu amaçla da her türlü toplumsal ve siyasal kurala karşı çıkan kuramdır. Devletin, bireylerin mutluluğunu engelleyen, çürümüş ve zararlı bir kurum olduğunu savunur.

Geçen Ayın Yazıları